sản phẩm
Hiển thị:
Xô đựng y tế

XÔ ĐỰNG Y TẾ – 5 LÍT

  • Kích Thước: 190 x 220 mm
  • Chất liệu: Nhựa HDPE
Xô đựng bông băng y tế 5L

Xô đựng bông băng y tế 5L

  • Kích Thước: 190 x 220 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
Xô đựng rác thải y tế 10L

Xô đựng bông băng y tế 10L

  • Kích Thước: 250 x 250 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE

Xô đựng bông băng y tế

Danh mục sản phẩm

Đánh giá mới nhất

0979 819 932 0968053681 @https://www.facebook.com/B%E1%BA%A2O-S%C6%A0N-Company-109394191586990