sản phẩm
Hiển thị:
Sóng nhựa hở HS009

Sóng nhựa hở HS009

 • Kích Thước: 610 x 420x 190 mm 
 • Chất liệu: Nhựa HDPE
Sóng nhựa hở HS010

Sóng nhựa hở HS010

 • Kích Thước: 610 x 420x 100 mm 
 • Chất liệu: Nhựa HDPE
Sóng nhựa hở HS002

Sóng nhựa hở HS002

 • Kích Thước: 525 x 355 x 150 mm
 • Chất liệu: nhựa HDPE
Sọt nhựa hở có quai xách

Sóng nhựa hở có quai xách ( HS018)

 • Kích Thước: 525 × 370 × 2150 mm
 • Chất liệu: nhựa PP
Sóng nhựa hở có quai sắt HS011

SÓNG NHỰA HỞ CÓ QUAI XÁCH HS011

 • Kích Thước: 715 x 465 x 330 mm
 • Chất liệu: Nhựa HDPE
Sóng nhựa hở 26 bánh xe

SÓNG NHỰA HỞ 26 BÁNH XE (HS015)

 • Kích Thước: 1186 x 886 x 668 mm
 • Chất liệu: Nhựa PP
sóng nhựa công nghiệp -sóng hở

SÓNG NHỰA HỞ HS005 (3T9)

 • Kích Thước: 61 x 42 39 cm
 • Chất liệu: nhựa HDPE/PP

sóng nhựa hở

Danh mục sản phẩm

Đánh giá mới nhất

0963543681 0963543681 @https://www.facebook.com/B%E1%BA%A2O-S%C6%A0N-Company-109394191586990