sản phẩm
Hiển thị:
Thùng rác y tế 30l

THÙNG RÁC Y TẾ 30 LÍT

  • Kích Thước: 43 x 40 x 43.5 cm
  • Chất liệu: Nhựa HDPE
Thùng rác y tế 20l

THÙNG RÁC 20 LÍT ĐẠP CHÂN – MÀU ĐEN

  • Kích Thước: 375 x 275 x 446mm
  • Chất liệu: Nhựa HDPE

thùng rác y tế 20l

Danh mục sản phẩm

Đánh giá mới nhất

0963543681 0963543681 @https://www.facebook.com/B%E1%BA%A2O-S%C6%A0N-Company-109394191586990