sản phẩm
Hiển thị:
Thùng ủ rác hữu cơ 120l

Thùng ủ rác hữu cơ 120l

  • Kích Thước: 580 x 470 x 980 mm
  • Chất liệu: HDPE

thùng ủ rác hữu cơ

Danh mục sản phẩm

Đánh giá mới nhất

0963543681 0963543681 @https://www.facebook.com/B%E1%BA%A2O-S%C6%A0N-Company-109394191586990