sản phẩm
Hiển thị:
Tank IBC 1000 lít cũ

BỒN NHỰA IBC 1000 LÍT – HÀNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG

  • Kích Thước: 1200 x 1000 x 1155 mm
  • Chất liệu: Nhựa HDPE
Bồn nhựa trắng có khung sắt

Bồn nhựa trắng có khung thép 1000 lít mới

  • Kích Thước: 1200 x 1000 x 1155 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
Vỏ Tank nhựa IBC 1100l

Vỏ Tank nhựa IBC combo 1100 lít

  • Kích Thước: 1200 x 1000 x 1145 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
Tank nhựa IBC 1000 lít mới

BỒN NHỰA IBC 1000L

  • Kích Thước: 1200 x 1000 x 1145 mm
  • Chất liệu: Nhựa HDPE nguyên chất
Tank 1000 lít đã qua sử dụng

Tank nhựa 1000 lít cũ 95%

  • Kích Thước: 1.200 x 1.000 x 1.145 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE nguyên sinh

BỒN NHỰA 1000L

Danh mục sản phẩm

Đánh giá mới nhất

0963543681 0963543681 @https://www.facebook.com/B%E1%BA%A2O-S%C6%A0N-Company-109394191586990