sản phẩm
Hiển thị:
Thùng vận chuyển thú cưng

Thùng chở PETS sau xe máy

  • Kích Thước: 80 x 65 x 65 cm 
  • Chất liệu: Nhựa composite
Thùng chở thú cưng

Thùng chở thú cưng sau xe máy

  • Kích Thước: 71 x 64 x 55 cm
  • Chất liệu: Nhựa composite
Thùng vận chuyển thú cưng - PET

Thùng chở thú cưng – Thùng đựng PET

  • Kích Thước: 75x60x60 cm
  • Chất liệu: Nhựa Composite

Thùng chở vật nuôi

Danh mục sản phẩm

Đánh giá mới nhất

0963543681 0902543787 @https://www.facebook.com/B%E1%BA%A2O-S%C6%A0N-Company-109394191586990