sản phẩm
Hiển thị:
Phuy sắt 200l nắp liền

Thùng phuy sắt 200l nắp kín

  • Kích Thước: 890 x 570 mm
  • Chất liệu: sắt

phuy sắt nắp kín

Danh mục sản phẩm

Đánh giá mới nhất

0963543681 0963543681 @https://www.facebook.com/B%E1%BA%A2O-S%C6%A0N-Company-109394191586990