sản phẩm
Hiển thị:
sóng nhựa công nghiệp -sóng hở

SÓNG NHỰA HỞ HS005 (3T9)

  • Kích Thước: 61 x 42 39 cm
  • Chất liệu: nhựa HDPE/PP

sóng nhựa công nghiệp lớn

Danh mục sản phẩm

Đánh giá mới nhất

0963543681 0963543681 @https://www.facebook.com/B%E1%BA%A2O-S%C6%A0N-Company-109394191586990