sản phẩm
Hiển thị:
Sóng nhựa hở có bánh xe

Sóng nhựa hở HS0199 – 5 bánh xe

  • Kích Thước: 780 x 500 x 430 mm
  • Chất liệu: Nhựa HDPE
Sóng nhựa hở 26 bánh xe

SÓNG NHỰA HỞ 26 BÁNH XE (HS015)

  • Kích Thước: 1186 x 886 x 668 mm
  • Chất liệu: Nhựa PP

sóng nhựa hở 26 bánh xe

Danh mục sản phẩm

Đánh giá mới nhất

0963543681 0963543681 @https://www.facebook.com/B%E1%BA%A2O-S%C6%A0N-Company-109394191586990