sản phẩm
Hiển thị:
Sọt nhựa hở có quai xách

Sóng nhựa hở có quai xách ( HS018)

  • Kích Thước: 525 × 370 × 2150 mm
  • Chất liệu: nhựa PP
Sóng nhựa hở có quai sắt HS011

SÓNG NHỰA HỞ CÓ QUAI XÁCH HS011

  • Kích Thước: 715 x 465 x 330 mm
  • Chất liệu: Nhựa HDPE

sọt nhựa hở

Danh mục sản phẩm

Đánh giá mới nhất

0963543681 0963543681 @https://www.facebook.com/B%E1%BA%A2O-S%C6%A0N-Company-109394191586990