sản phẩm
Hiển thị:
Tank nhựa combo 1000l

BỒN NHỰA CHỨA NƯỚC 1000 LÍT COMBO

  • Kích Thước: 1200 x 1000 x 1145 mm
  • Chất liệu: Nhựa HDPE
Bồn nhựa ibc combo 1000l

BỒN NHỰA IBC COMBO 1000 LÍT

  • Kích Thước: 1200 x 1000 x 1145 mm
  • Chất liệu: Nhựa HDPE
Tank ibc 1000 lít combo

BỒN NHỰA IBC 1000 LÍT – HÀNG COMBO

  • Kích Thước: 1.200 x 1.000 x 1.145 mm
  • Chất liệu: Nhựa HDPE

tank nhựa ibc 1000l combo

Danh mục sản phẩm

Đánh giá mới nhất

0963543681 0963543681 @https://www.facebook.com/B%E1%BA%A2O-S%C6%A0N-Company-109394191586990