sản phẩm
Hiển thị:
Thùng chở hàng shipper

THÙNG CHỞ HÀNG LOẠI LỚN MẪU 3

  • Kích Thước: 66 x 48 x 52 cm
  • Chất liệu: Nhựa composite
Thùng chở hàng loại đại

THÙNG CHỞ HÀNG LOẠI ĐẠI MẪU 1- TCH.10

  • Kích Thước: 71 x 64 x 55cm
  • Chất liệu: Nhựa composite
thùng chở hàng loại lớn

THÙNG CHỞ HÀNG LOẠI LỚN HÌNH TRÒN- TCH.06

  • Kích Thước: 60 x 52 x 63cm
  • Chất liệu: Nhựa composite

thùng chở hàng sau xe máy

Danh mục sản phẩm

Đánh giá mới nhất

0963543681 0963543681 @https://www.facebook.com/B%E1%BA%A2O-S%C6%A0N-Company-109394191586990