sản phẩm
Hiển thị:
Thùng phuy sắt trang men epoxy

THÙNG PHUY SẮT TRÁNG MEN EPOXY

 • Kích Thước: 895x570mm
 • Chất liệu: SẮT
Thùng phuy nhựa 220 lít

THÙNG PHUY NHỰA 200/220L – NẮP KÍN

 • Kích Thước: 580 x 930 mm
 • Chất liệu: Nhựa HDPE
Phuy nhựa 220 lít

THÙNG PHUY NHỰA 220 LÍT

 • Kích Thước: 580 x 930 mm
 • Chất liệu: Nhựa HDPE
Thùng phi nhựa nắp hở 220l

THÙNG PHUY NHỰA 220 LÍT – NEW 100%

 • Kích Thước: 578 x 928 mm
 • Chất liệu: Nhựa HDPE
Thùng phuy nhựa đai sắt 220l

THÙNG PHUY NHỰA 220L – NẮP HỞ

 • Kích Thước: 578 x 928 mm
 • Chất liệu: Nhựa HDPE
Thùng phuy sắt nắp hở 220l

THÙNG PHUY SẮT NẮP HỞ 220 LÍT

 • Kích Thước: 890 x 570 mm
 • Chất liệu: SẮT
Thùng phuy sắt nắp kiềng 220l

THÙNG PHUY SẮT NẮP KIỀNG 220 LÍT

 • Kích Thước: 890 x 570 (mm)
 • Chất liệu: SẮT
Thùng phuy sắt 220l nắp kín

THÙNG PHUY SẮT NẮP KÍN 220 LÍT

 • Kích Thước: 570 x 895 mm
 • Chất liệu: SẮT
Thùng phuy 220 lít nắp hở

Thùng phuy 220 lít nắp hở mới 100%

 • Kích Thước: 578 x 928 mm
 • Chất liệu: Nhựa HDPE
Thùng phuy 220 lít nắp kín

Thùng phuy nhựa 220l nắp kín mới 100%

 • Kích Thước: 580 x 930 mm
 • Chất liệu: Nhựa HDPE

Thùng phuy 220l

Danh mục sản phẩm

Đánh giá mới nhất

0963543681 0963543681 @https://www.facebook.com/B%E1%BA%A2O-S%C6%A0N-Company-109394191586990