sản phẩm
Hiển thị:
Thùng phuy sắt 200 lít

THÙNG PHUY SẮT NẮP KÍN 200 LÍT

 • Kích Thước: 895x570mm
 • Chất liệu: SẮT
Thùng phuy sắt cũ

THÙNG PHUY SẮT NẮP HỞ CŨ

 • Kích Thước: 890 x 570 mm
 • Chất liệu: SẮT
Phi sắt 200 lít nắp kín

PHUY SẮT 200 LÍT – NẮP KÍN

 • Kích Thước: 895x570mm
 • Chất liệu: SẮT
Phuy sắt 220 lít nắp hở

Phuy sắt 220 lít nắp hở

 • Kích Thước: 890 x 570 mm
 • Chất liệu: Sắt
Phuy sắt 220 lít nắp kín

Phuy sắt 220 lít nắp kín

 • Kích Thước: 570 x 895 mm
 • Chất liệu: Sắt
Phuy sắt 200l nắp liền

Thùng phuy sắt 200l nắp kín

 • Kích Thước: 890 x 570 mm
 • Chất liệu: sắt
Thùng phuy sắt nắp kín cũ

THÙNG PHUY SẮT NẮP KÍN CŨ 200 LÍT

 • Kích Thước: 895x570mm
 • Chất liệu: SẮT
Thùng phuy sắt

THÙNG PHUY SẮT 200 LÍT

 • Kích Thước: 895x570mm
 • Chất liệu: SẮT
Thùng phuy sắt nắp kín 200l

THÙNG PHUY SẮT NẮP KÍN 200 LÍT

 • Kích Thước: 570 x 895 mm
 • Chất liệu: SẮT

thùng phuy sắt 200 lít

Danh mục sản phẩm

Đánh giá mới nhất

0963543681 0963543681 @https://www.facebook.com/B%E1%BA%A2O-S%C6%A0N-Company-109394191586990