sản phẩm
Hiển thị:
Phuy sắt nắp kín 220l

THÙNG PHUY SẮT 220L (NẮP KÍN)

  • Kích Thước: 895x570mm
  • Chất liệu: SẮT
Thùng phuy sắt 220l nắp kín

THÙNG PHUY SẮT NẮP KÍN 220 LÍT

  • Kích Thước: 570 x 895 mm
  • Chất liệu: SẮT
Thùng phi sắt 220 lít cũ

THÙNG PHUY SẮT NẮP KÍN 220 LÍT

  • Kích Thước: 570 x 895 mm
  • Chất liệu: SẮT

thùng phuy sắt nắp kín 220l

Danh mục sản phẩm

Đánh giá mới nhất

0963543681 0902543787 @https://www.facebook.com/B%E1%BA%A2O-S%C6%A0N-Company-109394191586990