sản phẩm
Hiển thị:
Thùng phuy sắt nắp kiềng 220l

THÙNG PHUY SẮT NẮP KIỀNG 220 LÍT

  • Kích Thước: 890 x 570 (mm)
  • Chất liệu: SẮT

thùng phuy sắt nắp mở 220l

Danh mục sản phẩm

Đánh giá mới nhất

0963543681 0902543787 @https://www.facebook.com/B%E1%BA%A2O-S%C6%A0N-Company-109394191586990