sản phẩm
Hiển thị:
Thùng phuy nhựa 30 lít

Thùng phuy nhựa 30 lít mới 100%

 • Kích Thước: 310 x540 mm
 • Chất liệu: Nhựa HDPE
Phuy nhựa 50 lít

PHUY NHỰA HDPE 50 LÍT

 • Kích Thước: 380 x 585 mm
 • Chất liệu: Nhựa HDPE
Thùng phuy nhựa 50 lít

Thùng phuy nhựa 50 lít mới 100%

 • Kích Thước: 380 x 585 mm
 • Chất liệu: Nhựa HDPE

Thùng phuy nhựa 120l có đai sắt bảo vệ

 • Kích Thước: 430 x 670 mm
 • Chất liệu: Nhựa HDPE
Thùng phuy nhựa 200l

PHUY NHỰA 200 LÍT – NẮP HỞ

 • Kích Thước: 580 x 930 mm
 • Chất liệu: Nhựa HDPE
Thùng phuy nhựa 220 lít

THÙNG PHUY NHỰA 200/220L – NẮP KÍN

 • Kích Thước: 580 x 930 mm
 • Chất liệu: Nhựa HDPE
Thùng phuy nhựa đai sắt

Thùng phuy nhựa đai sắt 220 lít

 • Kích Thước: 580 x 930 mm
 • Chất liệu: Nhựa HDPE
Thùng phi nhựa nắp hở 220l

THÙNG PHUY NHỰA 220 LÍT – NEW 100%

 • Kích Thước: 578 x 928 mm
 • Chất liệu: Nhựa HDPE
Thùng phuy nhựa đai sắt 220l

THÙNG PHUY NHỰA 220L – NẮP HỞ

 • Kích Thước: 578 x 928 mm
 • Chất liệu: Nhựa HDPE
Thùng phuy sắt

THÙNG PHUY SẮT 200 LÍT

 • Kích Thước: 895x570mm
 • Chất liệu: SẮT
Phuy sắt nắp kín 220l

THÙNG PHUY SẮT 220L (NẮP KÍN)

 • Kích Thước: 895x570mm
 • Chất liệu: SẮT
Thùng phuy sắt nắp kín 200l

THÙNG PHUY SẮT NẮP KÍN 200 LÍT

 • Kích Thước: 570 x 895 mm
 • Chất liệu: SẮT
Thùng phuy sắt nắp kín

Thùng phuy sắt nắp kín 220 lít mới 100%

 • Kích Thước: 570 x 895 mm
 • Chất liệu: SẮT

Thùng phuy

Danh mục sản phẩm

Đánh giá mới nhất

0963543681 0963543681 @https://www.facebook.com/B%E1%BA%A2O-S%C6%A0N-Company-109394191586990