sản phẩm
Hiển thị:
thùng rác 240l loại 13.5kg

Thùng rác 240l loại 13.5kg

  • Kích Thước: 730 x 580 x 1060 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
thùng rác 240l 1 nắp hở

Thùng rác 240 lít nắp mở

  • Kích Thước: 1020 x 730 x 580mm
  • Chất liệu: Nhựa HPDE
Thùng rác 240 lít nắp kín

THÙNG RÁC CÔNG CỘNG 240 LÍT NẮP KÍN

  • Kích Thước: 750 x 575 x1070 mm
  • Chất liệu: Nhựa HDPE
Thùng rác nhưa 240l màu cam

THÙNG RÁC CÔNG CỘNG 240 LÍT- MÀU CAM

  • Kích Thước: 750 x 575 x 1070 mm
  • Chất liệu: Nhựa HDPE
thùng rác 240l màu xanh đương

THÙNG RÁC CÔNG CỘNG 240 LÍT- MÀU XANH DƯƠNG

  • Kích Thước: 750 x 575 x 1070 mm
  • Chất liệu: Nhựa HDPE

thùng rác nhựa 240l

Danh mục sản phẩm

Đánh giá mới nhất

0963543681 0963543681 @https://www.facebook.com/B%E1%BA%A2O-S%C6%A0N-Company-109394191586990