sản phẩm
Hiển thị:
Vận chuyển các chất thải lây nhiễm

THÙNG CHỞ CHẤT THẢI LOẠI TRUNG

  • Kích Thước: 57 x 52 x 50 cm
  • Chất liệu: Nhựa composite

thùng vận chuyển chất thải y tế

Danh mục sản phẩm

Đánh giá mới nhất

0963543681 0963543681 @https://www.facebook.com/B%E1%BA%A2O-S%C6%A0N-Company-109394191586990