sản phẩm
Hiển thị:
Vận chuyển các chất thải lây nhiễm

THÙNG CHỞ CHẤT THẢI LOẠI TRUNG

  • Kích Thước: 57 x 52 x 50 cm
  • Chất liệu: Nhựa composite
Thùng vận chuyển y tế

Thùng chở chất thải nhựa composite loại lớn

  • Kích Thước: 80x65x65cm
  • Chất liệu: nhựa composite
Thùng vận chuyển

THÙNG CHỞ CHẤT THẢI LÂY NHIỄM LOẠI NHỎ

  • Kích Thước: 45x45x45 cm
  • Chất liệu: composite

thùng vận chuyển

Danh mục sản phẩm

Đánh giá mới nhất

0979 819 932 0968053681 @https://www.facebook.com/B%E1%BA%A2O-S%C6%A0N-Company-109394191586990