sản phẩm
Hiển thị:
Thùng rác chứa chất thải lây nhiễm

Thùng rác y tế 240 lít – màu vàng chứa chất thải lây nhiễm

  • Kích Thước: 730*570*1060 mm
  • Chất liệu: Nhựa HDPE
Túi rác y tế

TÚI CHỨA RÁC Y TẾ

  • Kích Thước: Tùy chọn
  • Chất liệu: PP/PE/HDPE
Túi rác y tế màu vàng

Túi đựng chất thải Y Tế màu vàng

  • Kích Thước: tùy chọin
  • Chất liệu: nhựa HDPE
Túi rác trắng Y Tế

Túi rác Y Tế đựng chất thải tái chế

  • Kích Thước: tùy chọn
  • Chất liệu: PP/PE/HDPE
Bao rác Y Tế xanh

Túi rác Y Tế sinh hoạt

  • Kích Thước: tùy chọn
  • Chất liệu: PP/PE/HDPE

túi rác y tế

Danh mục sản phẩm

Đánh giá mới nhất

0963543681 0902543787 @https://www.facebook.com/B%E1%BA%A2O-S%C6%A0N-Company-109394191586990