sản phẩm
Hiển thị:
Xe thu gom rác 1000 lít

XE THU GOM RÁC NHỰA HDPE 1000 LÍT

  • Kích Thước: 1430 x 980 x 1120 mm
  • Chất liệu: Nhựa HDPE

xe đẩy rác 1000l

Danh mục sản phẩm

Đánh giá mới nhất

0963543681 0963543681 @https://www.facebook.com/B%E1%BA%A2O-S%C6%A0N-Company-109394191586990