sản phẩm
Hiển thị:
Xe gom rác 400l bằng tôn

Xe gom rác 400l bằng tôn có bánh xe

  • Kích Thước: 1193 x 1060 x 973 mm
  • Chất liệu: Tôn

xe gom rác bằng tôn

Danh mục sản phẩm

Đánh giá mới nhất

0963543681 0963543681 @https://www.facebook.com/B%E1%BA%A2O-S%C6%A0N-Company-109394191586990