sản phẩm
Hiển thị:
Xô đựng bông băng y tế 5L

Xô đựng bông băng y tế 5L

  • Kích Thước: 190 x 220 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE

xô y tế 60l

Danh mục sản phẩm

Đánh giá mới nhất

0963543681 0902543787 @https://www.facebook.com/B%E1%BA%A2O-S%C6%A0N-Company-109394191586990