Phân loại rác thải y tế tại nguồn

Phân loại rác thải y tế tại nguồn quy định mới TT 20/2021/TT-BYT

/ | 4 bình luận ở Phân loại rác thải y tế tại nguồn quy định mới TT 20/2021/TT-BYT

Phân loại rác thải y tế là việc vô cùng quan trọng có sức ảnh hưởng vô cùng lớn đối với bất kì các cơ quan y tế. Tuy nhiên, không phải xử lý và thu gom rác thải như thế nào cũng được, mà chúng ta cũng cần phải có quy trình, cách xử […]

Read more »
Dụng cụ dùng trong y tế

Nơi bán thiết bị Y Tế chất lượng 100%

| Leave a Comment

Dụng cụ y tế là những trang thiết bị hỗ trợ cho công tác khám và chữa bệnh trong các cơ sở y tế như bệnh viện. Tùy vào mục đích sử dụng mà các Y – Bác sĩ sẽ lựa các dụng cụ dành cho y tế riêng biệt. I. Thiết kế sản phẩm […]

Read more »
0963543681 0902543787 @https://www.facebook.com/B%E1%BA%A2O-S%C6%A0N-Company-109394191586990