sản phẩm
Hiển thị:
Tank IBC cũ 1000 lít

Tank IBC 1000 lít đã qua sử dụng

  • Kích Thước: 1200 x 1000 x 1155 mm
  • Chất liệu: Nhựa HDPE
Bồn nhựa vuông 1000 lít

BỒN NHỰA VUÔNG 1000 LÍT

  • Kích Thước: 1200 x 1000 x 1145 mm
  • Chất liệu: Nhựa HDPE
Bồn nhựa 1000 lít cũ

BỒN NHỰA 1000 LÍT ĐÃ QUA SỬ DỤNG

  • Kích Thước: 1200 x 1000 x 1145 mm
  • Chất liệu: Nhựa HDPE

bồn nhựa 1000 lít cũ

Danh mục sản phẩm

Đánh giá mới nhất

0963543681 0963543681 @https://www.facebook.com/B%E1%BA%A2O-S%C6%A0N-Company-109394191586990