sản phẩm
Hiển thị:
Lồng sắt có bánh xe

Lồng sắt có bánh xe mới 100%

  • Kích Thước: 1000 x 800 x 840 mm
  • Chất liệu: SẮT
Lồng trữ hàng bằng sắt

Lồng trữ hàng hóa GS-C3

  • Kích Thước: 1000 x 800 x 500 mm
  • Chất liệu: SẮT

lồng vận chuyển hàng

Danh mục sản phẩm

Đánh giá mới nhất

0963543681 0902543787 @https://www.facebook.com/B%E1%BA%A2O-S%C6%A0N-Company-109394191586990