sản phẩm
Hiển thị:
Sọt nhựa hở 5 bánh xe

Sọt nhựa hở HS0199 – 5 BÁNH XE

  • Kích Thước: 780*500*430 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
Sóng nhựa hở 8 bánh xe

SÓNG NHỰA HỞ 8 BÁNH XE (HS022)

  • Kích Thước: 850*630*525 mm
  • Chất liệu: Nhựa HDPE

sóng nhựa 5 bánh xe

Danh mục sản phẩm

Đánh giá mới nhất

0963543681 0902543787 @https://www.facebook.com/B%E1%BA%A2O-S%C6%A0N-Company-109394191586990