sản phẩm
Hiển thị:
Thùng phuy sắt 200 lít

THÙNG PHUY SẮT NẮP KÍN 200 LÍT

 • Kích Thước: 895x570mm
 • Chất liệu: SẮT
Phi sắt 200 lít nắp kín

PHUY SẮT 200 LÍT – NẮP KÍN

 • Kích Thước: 895x570mm
 • Chất liệu: SẮT
Phuy sắt 200l nắp liền

Thùng phuy sắt 200l nắp kín

 • Kích Thước: 890 x 570 mm
 • Chất liệu: sắt
Thùng phuy sắt nắp kín cũ

THÙNG PHUY SẮT NẮP KÍN CŨ 200 LÍT

 • Kích Thước: 895x570mm
 • Chất liệu: SẮT
Phuy sắt đựng dầu 220 lít

Phuy sắt 220 lít có sóng gia cường

 • Kích Thước: h: 890 +/- 3mm
 • Chất liệu: sắt
Thùng phuy sắt

THÙNG PHUY SẮT 200 LÍT

 • Kích Thước: 895x570mm
 • Chất liệu: SẮT
thùng phuy sắt 220L - sóng gân

Thùng phuy sắt 220 lít – có gân – mới 100%

 • Kích Thước: 895 x 570 ± 1 mm
 • Chất liệu: sắt
Phuy sắt nắp kín 220l

THÙNG PHUY SẮT 220L (NẮP KÍN)

 • Kích Thước: 895x570mm
 • Chất liệu: SẮT
Thùng phuy sắt nắp kín 200l

THÙNG PHUY SẮT NẮP KÍN 200 LÍT

 • Kích Thước: 570 x 895 mm
 • Chất liệu: SẮT
Thùng phuy sắt 220l nắp kín

THÙNG PHUY SẮT NẮP KÍN 220 LÍT

 • Kích Thước: 570 x 895 mm
 • Chất liệu: SẮT
Thùng phuy sắt nắp kín

Thùng phuy sắt nắp kín 220 lít mới 100%

 • Kích Thước: 570 x 895 mm
 • Chất liệu: SẮT

thùng phuy sắt

Danh mục sản phẩm

Đánh giá mới nhất

0963543681 0963543681 @https://www.facebook.com/B%E1%BA%A2O-S%C6%A0N-Company-109394191586990