sản phẩm
Hiển thị:
Xe rác đẩy tay tiện lợi

Xe rác đẩy tay HDPE 1000L

  • Kích Thước: 1430 x 980 x 1120 mm
  • Chất liệu: Nhựa HDPE

Thùng rác xe đẩy

Danh mục sản phẩm

Đánh giá mới nhất

0963543681 0902543787 @https://www.facebook.com/B%E1%BA%A2O-S%C6%A0N-Company-109394191586990