sản phẩm
Hiển thị:
Túi rác y tế có logo

Túi rác y tế có logo

  • Kích Thước: Nhiều kích thước
  • Chất liệu: Nhựa HDPE

tụi đựng rác thải nguy hại

Danh mục sản phẩm

Đánh giá mới nhất

0963543681 0963543681 @https://www.facebook.com/B%E1%BA%A2O-S%C6%A0N-Company-109394191586990