sản phẩm
Hiển thị:
Xe rác đẩy tay tiện lợi

Xe rác đẩy tay HDPE 1000L

  • Kích Thước: 1430 x 980 x 1120 mm
  • Chất liệu: Nhựa HDPE
Xe thu gom rác thải 400L

XE THU GOM RÁC THẢI 400L

  • Kích Thước: 1250 x 813 x 915 mm
  • Chất liệu: Nhựa HDPE
Xe rác tôn 500 lít

Xe thu gom rác tôn 500 lít

  • Kích Thước: 1320 x 1050 x 1030mm
  • Chất liệu: Tôn mạ kẽm
Xe thu gom rác 400 lít

XE THU GOM RÁC 400L – THÙNG XE

  • Kích Thước: 900 x 700 x 630mm
  • Chất liệu: Tôn mạ kẽm

xe rác đẩy tay

Danh mục sản phẩm

Đánh giá mới nhất

0963543681 0902543787 @https://www.facebook.com/B%E1%BA%A2O-S%C6%A0N-Company-109394191586990