sản phẩm
Hiển thị:
Xô đựng rác thải y tế 10L

Xô đựng bông băng y tế 10L

  • Kích Thước: 250 x 250 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE

xô đựng rác thải y tế 20L

Danh mục sản phẩm

Đánh giá mới nhất

0963543681 0963543681 @https://www.facebook.com/B%E1%BA%A2O-S%C6%A0N-Company-109394191586990