sản phẩm
Hiển thị:
Lồng thép trữ hàng 1200*1000*900

Lồng trữ hàng có bánh xe CD09

 • Kích Thước: 1200*1000*900 mm
 • Chất liệu: thép không rỉ
Lồng sắt có bánh xe

Lồng sắt chuyên vận chuyển hàng GS-C2

 • Kích Thước: 800 x 600 x 640 mm
 • Chất liệu: SẮT
Lồng sắt có bánh xe

Lồng sắt có bánh xe mới 100%

 • Kích Thước: 1000 x 800 x 840 mm
 • Chất liệu: SẮT
lồng trữ hàng

Lồng trữ hàng chuyên dùng trong vận chuyển (GS-S1)

 • Kích Thước: 800 x 500 x 530 mm
 • Chất liệu: SẮT
lồng lưới sắt

Lồng trữ hàng hóa bằng sắt GS-EC4

 • Kích Thước: 1200 x 1000 x 890 mm
 • Chất liệu: SẮT
Lồng trữ hàng hóa

Lồng trữ hàng hóa bằng sắt GS-S148(GS-S1)

 • Kích Thước: 800 x 500 x 540 mm
 • Chất liệu: SẮT
Lồng trữ hàng bằng sắt

Lồng trữ hàng hóa GS-C3

 • Kích Thước: 1000 x 800 x 500 mm
 • Chất liệu: SẮT

Lồng trữ hàng

Danh mục sản phẩm

Đánh giá mới nhất

0963543681 0963543681 @https://www.facebook.com/B%E1%BA%A2O-S%C6%A0N-Company-109394191586990