sản phẩm
Hiển thị:
Tank nhựa nuôi cá 1000l

TANK NHỰA NUÔI CÁ 1000L – BỒN NHỰA NUÔI CÁ 1000L

  • Kích Thước: 1200 x 1000 x 1155 mm
  • Chất liệu: Nhựa HDPE

bồn nhựa nuôi cá 1000l

Danh mục sản phẩm

Đánh giá mới nhất

0963543681 0902543787 @https://www.facebook.com/B%E1%BA%A2O-S%C6%A0N-Company-109394191586990