sản phẩm
Hiển thị:
Can nhựa 30l đựng hóa chất 

Can nhựa 30 lít mới 100%

 • Kích Thước: 315 x 285 x 432 mm
 • Chất liệu: nhựa HDPE
Can nhựa 18 lít màu xanh

Can nhựa 18 lít mới 100%

 • Kích Thước: Ø280 x 330 mm
 • Chất liệu: nhựa HDPE
Can nhựa 20l đựng hóa chất

Can nhựa 20 lít mới 100%

 • Kích Thước: 26*26*38 cm
 • Chất liệu: nhựa HDPE
Can nhựa 20 lít

Can nhựa 20 lít mới 100% nguyên chất

 • Kích Thước: 292 x 253x 383 mm
 • Chất liệu: Nhựa HDPE
Can nhựa 30 lít

Can nhựa 30 lít mới 100%

 • Kích Thước: 315 x 285 x 432 mm
 • Chất liệu: Nhựa HDPE
Can nhựa 25 lít

Can nhựa HDPE 25 lít mới 100%

 • Kích Thước: 278 x 278 x 468 mm
 • Chất liệu: Nhựa HDPE

can nhựa đựng hóa chất

Danh mục sản phẩm

Đánh giá mới nhất

0963543681 0902543787 @https://www.facebook.com/B%E1%BA%A2O-S%C6%A0N-Company-109394191586990