sản phẩm
Hiển thị:
Sóng nhựa hở 5 bánh xe

SÓNG NHỰA HỞ 5 BÁNH XE (HS0199)

 • Kích Thước: 78*50*43cm
 • Chất liệu: Nhựa HDPE
Sóng nhựa hở 8 bánh xe

SÓNG NHỰA HỞ 8 BÁNH XE (HS022)

 • Kích Thước: 850*630*525 mm
 • Chất liệu: Nhựa HDPE
Sóng nhựa hở 26 bánh xe

SÓNG NHỰA HỞ 26 BÁNH XE (HS015)

 • Kích Thước: 1186 x 886 x 668 mm
 • Chất liệu: Nhựa PP
Sóng nhựa bít HS003

SÓNG NHỰA BÍT HS003 (1T9)

 • Kích Thước: 610*420*190mm
 • Chất liệu: nhựa PP
Sóng nhưa bít

SÓNG NHỰA BÍT HS006

 • Kích Thước: 530 × 430 × 110 mm
 • Chất liệu: Nhựa HDPE
Sóng nhựa bít HS007 (1T5)

Sóng nhựa bít HS007 (1T5)

 • Kích Thước: 610x420x150 mm
 • Chất liệu: PP/HDPE cao cấp
Sóng nhựa hở HS004

SÓNG NHỰA HỞ HS004 (3T1)

 • Kích Thước: 610*420*310mm
 • Chất liệu: Nhựa HDPE
Sóng nhựa đựng hàng

SÓNG NHỰA HỞ HS008 (1T5)

 • Kích Thước: 610*420*150mm
 • Chất liệu: Nhựa HDPE

sóng nhựa

Danh mục sản phẩm

Đánh giá mới nhất

0963543681 0963543681 @https://www.facebook.com/B%E1%BA%A2O-S%C6%A0N-Company-109394191586990