sản phẩm
Hiển thị:
Sóng nhựa hở có bánh xe

Sóng nhựa hở HS0199 – 5 bánh xe

 • Kích Thước: 780 x 500 x 430 mm
 • Chất liệu: Nhựa HDPE
Sọt nhựa hở 5 bánh xe

Sọt nhựa hở HS0199 – 5 BÁNH XE

 • Kích Thước: 780*500*430 mm
 • Chất liệu: nhựa HDPE
Sóng nhựa hở 5 bánh xe

SÓNG NHỰA HỞ 5 BÁNH XE (HS0199)

 • Kích Thước: 78*50*43cm
 • Chất liệu: Nhựa HDPE
Sóng nhưa bít

SÓNG NHỰA BÍT HS006

 • Kích Thước: 530 × 430 × 110 mm
 • Chất liệu: Nhựa HDPE
Sóng nhựa hở HS004

SÓNG NHỰA HỞ HS004 (3T1)

 • Kích Thước: 610*420*310mm
 • Chất liệu: Nhựa HDPE
Sóng nhựa đựng hàng

SÓNG NHỰA HỞ HS008 (1T5)

 • Kích Thước: 610*420*150mm
 • Chất liệu: Nhựa HDPE

sọt nhựa 5 bánh xe

Danh mục sản phẩm

Đánh giá mới nhất

0963543681 0963543681 @https://www.facebook.com/B%E1%BA%A2O-S%C6%A0N-Company-109394191586990