sản phẩm
Hiển thị:
Thùng chuyên chở chất thải

THÙNG CHỞ CHẤT THẢI LÂY NHIỄM TRUNG VUÔNG

  • Kích Thước: 60x52x50 cm
  • Chất liệu: Nhựa composite
Thùng vận chuyển

THÙNG CHỞ CHẤT THẢI LÂY NHIỄM LOẠI NHỎ

  • Kích Thước: 45x45x45 cm
  • Chất liệu: composite
Thùng chở hàng

Thùng chở hàng nhựa Composite

  • Kích Thước: 450x450x450 mm
  • Chất liệu: nhựa composite
Thùng chở hàng loại đại

THÙNG CHỞ HÀNG LOẠI ĐẠI MẪU 1- TCH.10

  • Kích Thước: 71 x 64 x 55cm
  • Chất liệu: Nhựa composite

thùng chở hàng giá rẻ

Danh mục sản phẩm

Đánh giá mới nhất

0963543681 0963543681 @https://www.facebook.com/B%E1%BA%A2O-S%C6%A0N-Company-109394191586990