sản phẩm
Hiển thị:
Vận chuyển các chất thải lây nhiễm

THÙNG CHỞ CHẤT THẢI LOẠI TRUNG

 • Kích Thước: 57 x 52 x 50 cm
 • Chất liệu: Nhựa composite
Thùng vận chuyển y tế

Thùng chở chất thải nhựa composite loại lớn

 • Kích Thước: 80x65x65cm
 • Chất liệu: nhựa composite
Thùng vận chuyển

THÙNG CHỞ CHẤT THẢI LÂY NHIỄM LOẠI NHỎ

 • Kích Thước: 45x45x45 cm
 • Chất liệu: composite
Thùng chở hàng

Thùng chở hàng nhựa Composite

 • Kích Thước: 450x450x450 mm
 • Chất liệu: nhựa composite
Thùng chở hàng xe máy

Thùng chở hàng chở hàng dành cho xe máy

 • Kích Thước: 75x60x60 cm
 • Chất liệu: nhựa composite
Thùng chở hàng loại đại

THÙNG CHỞ HÀNG LOẠI ĐẠI MẪU 1- TCH.10

 • Kích Thước: 71 x 64 x 55cm
 • Chất liệu: Nhựa composite
Thùng chở hàng xe máy lớn

THÙNG CHỞ HÀNG LOẠI LỚN ( VUÔNG)

 • Kích Thước: 67 x 60 x 55 cm
 • Chất liệu: Nhựa composite
thùng chở hàng loại lớn

THÙNG CHỞ HÀNG LOẠI LỚN HÌNH TRÒN- TCH.06

 • Kích Thước: 60 x 52 x 63cm
 • Chất liệu: Nhựa composite
Thùng chở hàng xe máy shipper

Thùng chở hàng nhiều màu sắc & kích cỡ

 • Kích Thước: tùy chọn
 • Chất liệu: nhựa composite cao cấp

thùng chở hàng

Danh mục sản phẩm

Đánh giá mới nhất

0963543681 0963543681 @https://www.facebook.com/B%E1%BA%A2O-S%C6%A0N-Company-109394191586990