sản phẩm
Hiển thị:
Thùng chuyên chở chất thải

THÙNG CHỞ CHẤT THẢI LÂY NHIỄM TRUNG VUÔNG

  • Kích Thước: 60x52x50 cm
  • Chất liệu: Nhựa composite

Thùng chuyên chở chất thải

Danh mục sản phẩm

Đánh giá mới nhất

0979 819 932 0968053681 @https://www.facebook.com/B%E1%BA%A2O-S%C6%A0N-Company-109394191586990