sản phẩm
Hiển thị:
Thùng phi nhựa 220 lít

PHI NHỰA 220 LÍT

  • Kích Thước: 580 x 930 mm
  • Chất liệu: Nhựa HDPE

thùng phi nhựa 220l

Danh mục sản phẩm

Đánh giá mới nhất

0979 819 932 0968053681 @https://www.facebook.com/B%E1%BA%A2O-S%C6%A0N-Company-109394191586990