sản phẩm
Hiển thị:
Thùng phuy sắt 200 lít

THÙNG PHUY SẮT NẮP KÍN 200 LÍT

  • Kích Thước: 895x570mm
  • Chất liệu: SẮT
Phi sắt 200 lít nắp kín

PHUY SẮT 200 LÍT – NẮP KÍN

  • Kích Thước: 895x570mm
  • Chất liệu: SẮT
Thùng phuy sắt 200l nắp kín

THÙNG PHUY SẮT NẮP KÍN 200 LÍT

  • Kích Thước: 890 x 570 mm
  • Chất liệu: SẮT

thùng phuy sắt nắp kín 200l

Danh mục sản phẩm

Đánh giá mới nhất

0963543681 0963543681 @https://www.facebook.com/B%E1%BA%A2O-S%C6%A0N-Company-109394191586990