sản phẩm
Hiển thị:
Xe rác 4 bánh 1000 lít

Xe gom rác nhựa hdpe 4 bánh

  • Kích Thước: 1430 x 980 x 1120 mm
  • Chất liệu: nhựa HDPE
Thùng rác 1000L composite bánh đúc

Xe thu gom rác 1000 lít bánh đúc đặc

  • Kích Thước: 1400 x 1030 x 1200mm
  • Chất liệu: Nhựa Composite
Xe thu gom rác 1000l composite xanh lá

Xe thu gom rác 1000l composite 4 bánh đẩy tay – xanh lá

  • Kích Thước: 1520 x 1060 x 1150 mm
  • Chất liệu: Nhựa Composite

Thùng rác 1000 lít

Danh mục sản phẩm

Đánh giá mới nhất

0979 819 932 0968053681 @https://www.facebook.com/B%E1%BA%A2O-S%C6%A0N-Company-109394191586990