sản phẩm
Hiển thị:
Thùng rác y tế 240l

Thùng rác y tế 240L

  • Kích Thước: 730 x 570 x 1060 mm
  • Chất liệu: Nhựa HDPE
Thùng rác y tế 30l

THÙNG RÁC Y TẾ 30 LÍT

  • Kích Thước: 43 x 40 x 43.5 cm
  • Chất liệu: Nhựa HDPE
Thùng rác Y Tế 15 lít

Thùng rác Y Tế 15 lít – đạp chân

  • Kích Thước: 28 x 25 x 38 cm
  • Chất liệu: nhựa HDPE chính phẩm

thùng rác y tế 15 lít

Danh mục sản phẩm

Đánh giá mới nhất

0963543681 0963543681 @https://www.facebook.com/B%E1%BA%A2O-S%C6%A0N-Company-109394191586990