sản phẩm
Hiển thị:
Thùng rác y tế 15 L

Thùng rác y tế 15 L

 • Kích Thước: 280 x 250 x 380 mm
 • Chất liệu: Nhựa HDPE
Thùng rác y tế 240l

Thùng rác y tế 240L

 • Kích Thước: 730 x 570 x 1060 mm
 • Chất liệu: Nhựa HDPE
Thùng rác y tế 30l

THÙNG RÁC Y TẾ 30 LÍT

 • Kích Thước: 43 x 40 x 43.5 cm
 • Chất liệu: Nhựa HDPE
Thùng rác nhựa màu xanh 30 lít

THÙNG RÁC Y TẾ 30 LÍT ĐẠP CHÂN – MÀU XANH

 • Kích Thước: 43 x 40 x 43.5 cm
 • Chất liệu: Nhựa HDPE
Thùng rác đạp chân 30 lít

Thùng rác Y Tế đạp chân xanh dương

 • Kích Thước: 43 x 40 x 43.5 cm
 • Chất liệu: nhựa HDPE nhập khẩu
Thùng rác Y Tế 30 lít

Thùng rác Y Tế 30 lít màu vàng – đạp chân

 • Kích Thước: 43 x 40 x 43.5 cm
 • Chất liệu: nhựa HDPE

Thùng rác Y Tế 30 lít

Danh mục sản phẩm

Đánh giá mới nhất

0979 819 932 0968053681 @https://www.facebook.com/B%E1%BA%A2O-S%C6%A0N-Company-109394191586990