sản phẩm
Hiển thị:
Xe thu gom rác y tế

XE THU GOM RÁC Y TẾ INOX

  • Kích Thước: 1120 x 800 x 900 mm
  • Chất liệu: INOX

xe gom y tế

Danh mục sản phẩm

Đánh giá mới nhất

0963543681 0963543681 @https://www.facebook.com/B%E1%BA%A2O-S%C6%A0N-Company-109394191586990