sản phẩm
Hiển thị:
Xe rác 1100l bánh đúc đặc

Xe đẩy rác 1100l bánh đúc đặc

  • Kích Thước: 1400 x 1030 x 1200mm
  • Chất liệu: Nhựa Composite

xe rác 1000l

Danh mục sản phẩm

Đánh giá mới nhất

0963543681 0963543681 @https://www.facebook.com/B%E1%BA%A2O-S%C6%A0N-Company-109394191586990